Tarcica z drewna liściastego

  • Osika, obrzynana na dany wymiar
  • Brzoza, nieobrzynana + obrzynana na dany wymiar
  • Buk, niestrugany + strugany, nieobrzynany i obrzynany
  • Dąb, nieobrzynany i obrzynany, również na dany wymiar
  • Olcha, nieobrzynana i obrzynana, również na dany wymiar
  • Jesion, obrzynany, również na dany wymiar